دبیرستان غیردولتی دخترانه مهر فرهنگ

سایت دبیرستان غیردولتی دخترانه مهر فرهنگ

معرفی مجموعه

دبیرستان دخترانه فرهنگ (منطقه یک آموزش و پرورش)

وابسته به مجتمع آموزشی وتربیتی مهرفرهنگ

مجتمع آموزشی تربیتی مهرفرهنگ (غیرانتفاعی، مخصوص علوم انسانی) در سال 1371 باهدف توسعه  و تقویت علوم انسانی ونیز تربیت نیروی کارآمد، متخصص ومتعهد، به عنوان سرمایهاجتماعی و فرهنگی توسط آقای دکتر غلامعلی حدادعادل و طیبه ماهروزاده تأسیس شد. درپی آن درمهرماه سال 1372دبیرستان دخترانه مهرفرهنگ – که ازاین پس با عنوان فرهنگ نامیده می‌شود- شروع به کارکردو تا کنون بیش از 1000 فارغ التحصیل داشته است.

پس ازموفقیت چشمگیر دبیرستان‌دخترانه فرهنگ مرحوم مهندس‌علاقبندان که درآن زمان معاونت آموزش متوسطهوزارت‌آموزش‌وپرورش رابعهده داشتند، ضمن حضوردردبیرستان‌دخترانهفرهنگ اظهارداشتندکه درصورت موافقت موسسه”مهر فرهنگ” دبیرستانهائی مخصوص علوم‌انسانی با نام فرهنگ(دولتی) تأسیس‌شود. پس از موافقت مؤسسه مهرفرهنگ نخست دبیرستانها درمراکزاستانها(حدود24 دبیرستان)تأسیس شدکه تا سال 1378 مطابق بابرنامهدبیرستان‌دخترانه فرهنگ اداره می‌شد. ازآن پس دبیرستانهای فرهنگ (مخصوص علوم انسانی) درسراسرایران توسه یافت ومقدمات اقبال به علوم‌انسانی که زمینه‌ساز توسعهفرهنگ، تمدن وعلم در هر کشوری است فراهم شد.

قابل ذکراست‌که براساس اساسنامه مؤسسهفرهنگ درصورت انحلال مؤسسه، کلیهدارایی‌های مؤسسه با اذن  ولی فقیه یانماینده معظم له در سازمان حج واوقاف و امورخیریه به یکی ازمؤسسات عام المنفعه واگذار می‌شود. 

چشم انداز

مجتمع فرهنگ درصدد است، باارائه برنامه‌های علمی– فرهنگی ونیز برنامه‌های پژوهش محور، جلوه ای از فرهنگ غنی اسلامی، جامعهدانائی محور و تحقق حیات طیبه را به جامعه ایران اسلامی تقدیم نماید. ازاینرو، به منظورارتقاء کیفیت آموزش وفعالیتهای فرهنگی، به پژوهش پیرامون نظام‌های آموزشی موفق در جهان پرداخته تا در چارچوب نظام اسلامی، از تجربیات آنها بهره مند شود.

مجتمع فرهنگ برآن است تافراگیران به هویت رشدیافتهایرانی- اسلامی دست یابند. برای نیل بدین مقصود، تلاش می‌کند، به تربیت افرادی دانشمند، متدین ومتعهد، انقلابی، مسئولیت پذیر، علاقمند به مشارکت وفعالیتهای جمعی، آینده نگر، نوآورو تحول آفرین، منضبط، فکور، نقدپذیرو نقّاد، اهل همدلی ورفاقت- به جای رقابت- و بانشاط همت گماردتا بدین وسیله زمینهظهور تمدن نوین اسلامی را فراهم آورد.

اهداف

اهداف شامل اهداف علمی– آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی وهنری است.

اهداف آموزشی وفعالیتهای مرتبط با آن

 • غنی‌سازی‌محتوای‌درسی ازطریق ارائه دروس‌تکمیلی مانندریاضیات تکمیلی، ادبیات تکمیلی، مطالعات‌ اجتماعی وتاریخی، عربی تکمیلی وزبان انگلیسی به وسیلهبرگزاری کلاسهای ” کانون زبان انگلیسی” درمدرسه 
 • ایجاد فرصتها و امکانات یادگیری متنوع، به منظور پاسخگوئی به نیازهای ویژهفراگیران
 • فراهم کردن زمینه جهت جذب و پرورش دانش آموزان مستعدو برخوردار از صلاحیت های علمی، دینی، اخلاقی و شخصیتی

فعالیت‌ها

 • غنی سازی محتوای درسی ومنابع یادگیری فراگیران بااستفاده هدفمنداز فناوری اطلاعات
 • آموزش فناوری اطلاعات، تعمیق سواد رسانه ای و فراهم کردن زمینه برای مدیریت محیط رسانه ای ، با محوریت خانه و مدرسه
 • آماده سازی جهت به کارگیری آموزش غیرحضوری و مجازی
 • فراهم کردن زمینه به منظور پرورش قابلیت های زیبائی شناختی و قدرت  تخیل و نوآوری
 • آموزش هنر ومهارتهای حرفه‌ای چون آشپزی ، خیاطی وانواع فعالیت های هنری 
 • ایجاد انگیزه برای یادگیری مداوم( یادگیری مادام العمر)
 • سازماندهی تقویم علمی – پژوهشی و فرهنگی سالانه و نظارت بر حسن اجرای آن 
 • اهتمام به استفاده از روشهای یادگیری فعال، برحسب دروس مختلف 
 • برخورداری ازدبیران ومربیان مجرب، متخصص و کارآزموده ودارای شایستگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای
 • استفاده از دبیران راهنما جهت سنجش وارزیابی روندآموزش و فعالیتهای آموزشی فراگیران

اهداف پژوهشی 

الف- نهادینه کردن پژوهش دانش آموز محور

ب- تسلط دانش آموزان در پژوهش به طور کلی و به طور اخص در مقاله نویسی وارائه دستاوردهای پزوهشی به روش علمی

ج-تواناساختن دانش آموزان برای موفقیت در پژوهش های دانشگاهی 

فعالیت‌ها

 • برگزاری ” جشنواره پژوهش” ، پس از طی دوره نُه ماهه پژوهشی
 • برگزاری کلاسهای پژوهش محور واختصاص روزهای پنجشنبه به فعالیتهای پژوهشی در زمینه‌های روانشناسی، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، علوم ومعارف دینی، فلسفه و تاریخ وجغرافیا
 • فراهم کردن زمینه دسترسی مربیان و دانش آموزان به منابع و یافته‌های علمی – پژوهشی، تقویت منابع وتهیهامکانات وتجهیزات موردنیاز پژوهش
 • بهره مندی از کتابخانه ای بالغ بر 14000 جلد کتاب و نیز دراختیارداشتن کتابخانه مجازی

اهداف فرهنگی، اجتماعی و هنری

 • فراهم کردن محیط آموزشی بانشاط، سرزنده و فعّال، به نحوی که فراگیران مدرسه را خانه و زندگی خود بدانند.
 • تربیت همسران و مادرانی شایسته ودارای توانمندی ومهارتهای لازم برای مدیریت خانه
 • گسترش فرهنگ قرآنی و نهادینه کردن آن
 • پرورش تفکر نقّّاد وآماده سازی برای واکاوی آسیب های فرهنگی.
 • پرورش روحیه هنری و زیبایی شناختی در فراگیران
 • تأکید بر تعامل اثربخش و فعال خانه ومدرسه و بسترسازی برای افزایش نقش خانواده درتعلیم وتربیت فرزندان

فعالیت‌ها

 • برگزاری اردوهای تربیتی، علمی وتفریحی
 • برگزاری کلاسهای “رسانه”
 • برگزاری مسابقات هنری، ورزشی و آموزشی
 • آماده سازی دانش آموزان درزمینه‌های فیلم نامه نویسی ، کارگردانی واجرای نقش برای مدت یک ماه
 • برگزاری سالانهجشنواره تئاتر زیر نظرداوران مجرب ملی 
 • اهتمام به تربیت اجتماعی، یادگیری مهارتهای اجتماعی، آداب معاشرت و سلوک اجتماعی
 • فراهم کردن زمینهمشارکت‌های اجتماعی وامورخیریه به منظورپرورش حسّ مسئولیت پذیری وخدمت به هم نوعان، همچنین آماده شدن برای مشارکت درفعالیتهای‌اجتماعی آتی وکارآفرینی
 • استفاده ازمحیط های یادگیری خارج ازمدرسه جهت برگزاری اردوهای آموزشی ومسافرتی ونیز بازدید از کتابخانه ها، موزه ها، نمایشگاه ها و سایر نهادهای علمی – فرهنگی 

                                                                                                                     دکترطیبه ماهروزاده

مؤسس مجتمع مهر فرهنگ و

مدرس دبیرستان دخترانه فرهنگ