دبیرستان غیردولتی دخترانه مهر فرهنگ

سایت دبیرستان غیردولتی دخترانه مهر فرهنگ

آماده‌سازی فضای مدرسه برای سال تحصیلی 99-1400

آماده‌سازی فضای مدرسه برای سال تحصیلی 99-1400

با شروع سال تحصیلی جدید تمهیدات لازم برای حضور دانش آموزان در محیط مدرسه،  در نظر گرفته شد.

از جمله این تمهیدات : تعبیه ضدعفونی کننده در محل‌های ورودی و خروجی برای دانش آموزان و معلمان، ضدعفونی کلاس‌ها، مجهز شدن هر کلاس به مواد‌ضدعفونی کننده، رعایت فاصله‌گذاری‌اجتماعی در چیدمان کلاس‌ها، انتقال کلاس‌ها به فضای باز و بزرگتر متناسب با جمعیت آن‌ها، چک شدن تب دانش‌آموزان در هنگام ورود بوده است.

*همچنین کلاس ها به نحوی آماده شده‌اند که شرکت در آن ها هم به صورت حضوری و هم غیرحضوری امکان پذیر خواهد بود.