دبیرستان غیردولتی دخترانه مهر فرهنگ

سایت دبیرستان غیردولتی دخترانه مهر فرهنگ

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحمیلی فضای دبیرستان دخترانه نیز با فضاسازی مفهومی حال و هوای دفاع مقدسی به خود گرفت. همچنین زنگ تفریح های مدرسه دانش آموزان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی سرود های مرتبط با این مناسبت را در سرسرای مدرسه خواندند و کلیپ هایی نیز پخش شد.