دبیرستان غیردولتی دخترانه مهر فرهنگ

سایت دبیرستان غیردولتی دخترانه مهر فرهنگ

بیستمین جشنواره تئاتر دبیرستان دخترانه فرهنگ

بیستمین جشنواره تئاتر دبیرستان دخترانه فرهنگ

در جشنواره امسال به دلیل شرایط کرونا تئاترها به‌صورت رادیویی اجرا شده‌اند. که روزهای شنبه و یکشنبه در محیط اسکای‌روم اکران عمومی خواهند شد. تمامی پایه‌ها، از هفتم تا یازدهم، در این جشنواره شرکت کرده‌اند.